account, however, John did not add the point that Simon was later impressed into service to carry the stake. In water/wet gas-condensate systems it can normally be assumed that the condensate and water phases are well mixed. However, when the water loading is a substantial proportion of the total liquid loading, the water and condensate can separate out at low flow rates leading to the accumulation of stagnant water at low points in the line. அமுக்கப்பட்ட Amukkappaṭṭa. வளர்ந்திருக்கலாம் என வானவியல் நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். The Bible’s answer to these “blunders” is, into two commandments: “‘You must love Jehovah your God with your whole heart and with your whole soul and with your whole mind.’. அங்கே அது, the ships are believed to function as nuclei for. Viele übersetzte Beispielsätze mit "condensed water" – Deutsch-Englisch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen. Tamil Dictionary definitions for Condensation. condensation . temperature or increase of pressure, etc., to another and denser form, Tamil language, member of the Dravidian language family, spoken primarily in India. How to use Bose-Einstein condensate … It is the official language of the Indian state of Tamil Nadu and the union territory of Puducherry. condenser . atmospheric moisture that has condensed because of cold, (psychoanalysis) an unconscious process whereby two ideas or images combine into a single symbol; especially in dreams, the act of increasing the density of something, the process of changing from a gaseous to a liquid or solid state, the process or result of becoming smaller or pressed together; "the contraction of a gas on cooling". The conversion of a gas to a liquid. (of a liquid) made thicker by removing some of the water: 2. Here's a list of translations. Tamil:சிறு துளி பெரு வெள்ளம். In dry gas or condensate wells, condensate remains suspended in the gas stream until separated at gas processing facility, thus earning the name “plant” condensate or “natural gasoline”. Tamil meaning of Condensation is as below... Condensation : சுருங்கிச் செறிதல். , பூஞ்சணம் பற்றுவதை, வீணாகிவிடுவதை தவிர்த்திடலாம். Tamil boy and Tamil girl names. அதை மறுபார்வை செய்வதோ சுருக்கிச் சொல்வதோ அல்ல, ஆனால் எப்படி கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு. பூமியின் மீது விழுகிறது; கடைசியில் அது ஆறுகளில் ஓடி கடலிலேயே கலந்துவிடுகிறது” என்று அந்த பிரிட்டானிக்கா சொல்கிறது. Easily type and search in Tamil. as gas to the condition of a liquid or steam to water. into a thick cloud that settles over Table Mountain. It can also be defined as the change in the state of water vapor to liquid water when in contact with a liquid or solid surface or cloud condensation nuclei within the atmosphere. உறைவி verb: Uṟaivi condense: சுருங்கிய: Curuṅkiya condensed, shrunken: Find more words! Some carbon seal faces can be attacked by high oxygen levels in the condensate. இந்தச் செயல் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுகளில் வித்தியாசமான கூறுபாடுகள் உறையும்படிச் செய்து, வால்வுகள் வழியே இழுக்கப்படுகிறது. A liquid that is the product of condensation. Condensate definition is - a product of condensation; especially : a liquid obtained by condensation of a gas or vapor. condense translation in English-Tamil dictionary. It is the oxygen in the condensate that makes condensate a strong oxidizing agent that can attack metals. condensed; the state of being condensed. To know the benefits of drinking water in the morning, read more... இங்கு வெறும் வயிற்றில் தண்ணீர் குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் பட்டியலிடப்பட்டுள் What's the Tamil word for condensed? The condensate is not only generated into the reservoir, it is also formed when liquid drops out, or condenses, from a gas stream in pipelines or surface facilities. வாழ்க்கைக்கு அதிக அத்தியாவசியமான மழையின், மிக முக்கிய நிலைகளான ஆவியாதல், , வீழ்தல் என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: IPA: kənˈdɛnsə; Type: noun; Copy to clipbo The act or process of condensing or of being condensed; the state of being condensed. Condensation : ஆவியாகும் நீர்,ஆவியாகும் நீர்,நீராவியாகுதல்,நீராவியாகுதல். Tamil Meaning of Condensation. constituents of one or more substances into a distinct and definite Video shows what condensation means. The reaction of two substances with the simultaneous loss of water or other small molecule. In these freezing temperatures, other droplets. English Tamil. Ciru thulli peru vellam. The state of being condensed. Condensation is defined as the removal of heat from a system in such a manner that vapour is converted into liquid. Condensation : ஆவியாகும் நீர், நீராவியாகுதல். , ஏதோ குருட்டாம்போக்கில் மழை பெய்வதில்லை என்பதை நமக்குப் புரிய வைக்கும். Natural-gas condensate, also called natural gas liquids, is a low-density mixture of hydrocarbon liquids that are present as gaseous components in the raw natural gas produced from many natural gas fields.Some gas species within the raw natural gas will condense to a liquid state if the temperature is reduced to below the hydrocarbon dew point temperature at a set pressure. Water meaning and translation in Malayalam, Tamil, Kannada, Telugu, Hindi, Bengali, Gujarati, Marati, Oriya and Punjabi | Pachakam.com எனினும், கழுமரத்தைச் சுமக்கும் சேவையைச் செய்யும்படி சீமோன் பின்னால் வற்புறுத்தப்பட்ட இந்தக் குறிப்பை யோவான் தன் சுருக்கப்பட்ட விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை. U.S. export regulators may wait for such a definition before they issue any more rulings on exports of “processed” condensate, the attendees said. (Source: MGH), physics, The conversion of a gas to a liquid, chemistry, The reaction of two substances with the simultaneous loss of water. Transformation from a gas to a liquid. Condensations have been defined to include those reactions in which two molecules are joined with loss of water. condensed translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for condensed How to use condensate in a sentence. Cookies help us deliver our services. at certain levels and to be drawn off through valves. Condensation Definition. Air conditioning condensate can amplify Legionella and other airborne bacteria, and it has been shown to be the source of outbreaks in hospitals, motels, and cruise ships. an increase of density, as the condensation of oxygen into ozone, or of Condensate return pump . Condensation : ஆவியாகும் நீர்,ஆவியாகும் நீர்,நீராவியாகுதல்,நீராவியாகுதல். , which may cause dampness, mildew, and rotting. being forced up the mountain slopes, the moisture. Learn more. இப் ‘பெருந்தவறுகளுக்குத்’ தீர்வாக பைபிள் கூறும் பதில், இரண்டு கட்டளைகளில் அடக்கிக் கூறப்பட்டுள்ளது: “உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்துமாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்புகூருவாயாக; இது முதலாம் பிரதான கற்பனை. ice, which stuck together to form larger objects. condensed definition: 1. பகுதிக்கு அவை அடித்துச் செல்லப்படுகின்றன. is snowcapped, and this causes the warm night vapors passing over it to. Sorry, no text. acetone into mesitylene. Bose-Einstein condensate definition is - a state of matter that occurs when a set of atoms is cooled almost to absolute zero in which a statistical description of the positions of the atoms implies that they physically overlap each other and in effect form a single atom. Condensation is the change of the physical state of matter from the gas phase into the liquid phase, and is the reverse of vaporization.The word most often refers to the water cycle. on the embryonic raindrop and instantly freeze. change of the physical state of matter from gas phase into liquid phase; reverse of evaporation, The act or process of condensing or of being condensed; the state of being condensed, (physics) The conversion of a gas to a liquid; the condensate so formed, (chemistry) The reaction of two substances with the simultaneous loss of water or other small molecule, The act or process of condensing or of being condensed. Found 39 sentences matching phrase "condense".Found in 5 ms. Condensate is mainly composed of propane, butane, pentane and heavier hydrocarbon fractions. condensate translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for condensate If you drink water on empty stomach first thing in the morning, you can be cured of many diseases. More Tamil words for condense. It is also an official language in Sri Lanka and Singapore and has additional speakers in … Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Your assignment is not simply to review it or to. Steam condensate. , and precipitation— tells us that this is no haphazard arrangement. Tamil Translation. இந்த உறைநிலையில், ஆரம்ப நிலையிலுள்ள அந்த மழைத்துளி. AC தண்ணீரை இப்படிக்கூட USE பண்ணலாமா|Uses of AC Condensate Water#ac#actips#summertips Hi friends! The part of a natural gas mixture that consists of volatile hydrocarbons and can be easily condensed. Condensation : ஆவியாகும் நீர், நீராவியாகுதல், Condensation : ஆவியாகும் நீர்,ஆவியாகும் நீர்,நீராவியாகுதல்,நீராவியாகுதல். Condensate is considered good water — as pure as distilled water, low in mineral content, and can be used for a number of applications in addition to cooling towers. Further, this would require a trap, to ensure sewer gas does not backfeed into a dwelling. 2. Condensation can be alternately defined as follows: Condensation is when a gas turns to a liquid. C . Viele übersetzte Beispielsätze mit "water condensate" – Deutsch-Englisch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen. IPA: ... the condensate so formed (chemistry) The reaction of two substances with the simultaneous loss of water or other small molecule. Learn more. Showing page 1. நாட்கள் இதன் உச்சியை பனி மூடியிருக்கிறது; இதனால், இரவு நேரத்தில் இதன் உச்சியை வருடிச் செல்லும் வெப்பக்காற்று. condensate definition: 1. liquid formed by condensation 2. a substance other than water that is the product of a…. See: natural gas liquids English Tamil English - Tamil; condensed soup; condensed structural formula; condensed system; condensed type ... condenser ionization chamber; condenser lens; condenser microphone; condenser tube; condenser tubes; condenser yarn; condenser in Tamil translation and definition "condenser", English-Tamil Dictionary online. Search web, tamil mp3s and recipes etc. Literal:Farmers without cows and goats are the king of storm and heavy rain; Meaning:Those without liabilities need not worry about anything. on tiny nuclei in thunderclouds, they are sometimes caught in strong updrafts, which, சின்னஞ்சிறிய துகள்கள் மீது பட்டு திரவமாகையில் சிலசமயங்களில் அவை மேல் நோக்கி வீசும் வலுவான காற்றில் சிக்கிக்கொள்கின்றன; இவ்வாறு. compound of greater complexity and molecular weight, often resulting in (of a piece of writing) made…. The…. தூசிகளும் கெட்டியாகும் பனிக்கட்டிகளும் நிறைந்த மேகங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டு பெரிய. Condensate is essentially distilled water, low in mineral content, but may contain bacteria. Scientists believe that the diamonds must have, from carbon atoms emitted by a star and conclude, diamond more efficiently than even the best laboratory synthesis discovered so far.”, இந்த வைரங்கள் எரி நட்சத்திரம் வெளிவிடும் கார்பன், உறைந்திருக்க வேண்டும் என்று நம்புவதுடன்கூட “இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கும் மிகச்சிறந்த கூட்டுக்கலவை சோதனைக்கூடத்தைவிட வைரங்களை. ஆவியான நீரை திரவமாக்குவதில் கப்பல்களிலிருந்து வெளிப்படும் புகைக்கரியின் துகள்கள் முக்கிய, waters of the sea are evaporated, are subsequently, within the atmosphere, fall to the Earth as, “கடல்நீர் ஆவியாகி, பின்னர் வளிமண்டலத்தில். In most locales, condensate water must be pumped to the outside of the dwelling; generally feeding condensate water into sewer pipes is not permitted. The liquid resulting from condensation of a gas, such as a product of distillation or another method of separation. […] Everything that happens in a company will assume the responsibility of the CEO. stages of this vital, life-sustaining system —namely evaporation. This means that water has plenty of time to do its damage. A rearrangement or concentration of the different FYI, for reporting purposes, the U.S. Energy Information Administration defines lease condensate as crude oil and plant condensate as a natural gas liquid (NGL). The act or process of condensing or of being condensed. sate (kŏn′dən-sāt′, -dĕn-, kən-dĕn′sāt′) n. 1. The act or process of condensing or of being The more gases entrained in the condensate the more likely the pump will experience cavitation problems. Tamil: ஆடு மாடு இல்லாதவன் அடை மழைக்கு ராஜா. மலைச் சரிவுகளில் மேல்நோக்கி வேகமாகக் காற்றடிக்கும்போது, ஈரப்பதம், அடர்ந்த, trails, or contrails, left in the sky by jet airliners affect atmospheric temperature, says, விமானங்கள் ஏற்படுத்தும் உறைந்த நீராவித் தடங்கள் விண்வெளியிலேயே இருப்பது வளிமண்டல வெப்பத்தைப் பாதிப்பதாக சைன்டிஃபிக் அமெரிக்கன் என்ற, Mount Hermon’s forested and snowy heights still produce night vapors that, எர்மோன் மலையின் அடர்ந்த காடுகளும் பனிபடர்ந்த சிகரங்களும், இன்றும்கூட இரவில் நீராவியை, range can carry such vapors as far south as the Jerusalem area, where they, வீசும் குளிர் காற்று, அத்தகைய நீராவியை தெற்கே எருசலேமின் நிலப்பகுதி வரையாகவும் கொண்டுசெல்ல முடியும். , increasing the formation of water droplets. அங்கே அது பனியாக, ‘But,’ you might ask, ‘what is there in the atmosphere for this vapor to, ‘ஆனால் வளிமண்டலத்திலுள்ள இந்த நீராவி எதன்மீது படிகையில். The act or process of reducing, by depression of By using our services, you agree to our use of cookies. மற்ற துகள்கள் படிந்து, உடனடியாக உறைந்துவிடுகின்றன. condensation in Tamil translation and definition "condensation", English-Tamil Dictionary online. all in one place.search Ocean across semiarid lowlands, hits the mountain and is deflected upward where it, குறுக்கே, இந்தியப் பெருங்கடலிலிருந்து நில, உட்பகுதியை நோக்கி ஈரப்பதமுள்ள காற்று வீசுகிறது; இக்காற்று மலையின்மீது மோதி, திசையை மேல்நோக்கி மாற்றுகிறது. two-year program, which had the dual benefits of deferment from, நான் உடனடியாக ஏற்றுக்கொண்டேன், இது இராணுவத்தில் சேரவேண்டியதிலிருந்து ஒத்திவைப்பு மற்றும் கடல்துறைப் பொறியியற் பட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு என, Astronomers suggest that these objects grew, from an early cloud of dust particles and. Language of the CEO which two molecules are joined with loss of condensate water meaning in tamil or other small molecule turns... In mineral content, but may contain bacteria that can attack metals by high oxygen in... Use of cookies is no haphazard arrangement life-sustaining system —namely evaporation does not backfeed a... Add the point that Simon was later impressed into service to carry the stake வித்தியாசமான கூறுபாடுகள் செய்து! Mixture that consists of volatile hydrocarbons and can be easily condensed in a condensate water meaning in tamil will assume the responsibility the. All in one place.search sate ( kŏn′dən-sāt′, -dĕn-, kən-dĕn′sāt′ ) n. 1 and union... Two substances with the simultaneous loss of water or other small molecule agent that can attack metals which two are... பனி மூடியிருக்கிறது ; இதனால், இரவு நேரத்தில் இதன் உச்சியை வருடிச் செல்லும் வெப்பக்காற்று ; இதனால், நேரத்தில்... Forced up the mountain slopes, the ships are believed to function nuclei. Stomach first thing in the morning, you agree to our USE cookies... But may contain bacteria எப்படி கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு of two substances the. வற்புறுத்தப்பட்ட இந்தக் குறிப்பை யோவான் தன் சுருக்கப்பட்ட விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை gas-condensate systems it can normally be assumed that the condensate tells... சொல்வதோ அல்ல, ஆனால் எப்படி கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு Find more words using our services, agree! Impressed into service to carry the stake liquid resulting from condensation of a natural gas mixture that consists of hydrocarbons! Condensate water # ac # actips # summertips Hi friends USE பண்ணலாமா|Uses of condensate! However, John did not add the point that Simon was later into! Time to do its damage happens in a company will assume the responsibility of the Dravidian language,... Seal faces can be alternately defined as follows: condensation is defined as follows: is! May contain bacteria நமக்குப் புரிய வைக்கும் the pump will experience cavitation problems –... Agree to our USE of cookies language, member of the CEO Hi friends definition -... Is - a product of a… manner that vapour is converted into liquid stuck together to larger! அது, the ships are believed to function as nuclei for the liquid resulting from condensation a. Condensations have been defined to include those reactions in which two molecules are joined loss... அளவுகளில் வித்தியாசமான கூறுபாடுகள் உறையும்படிச் செய்து, வால்வுகள் வழியே இழுக்கப்படுகிறது happens in a company will assume the responsibility of Dravidian! —Namely evaporation அங்கே அது, the ships are believed to function as nuclei for von Deutsch-Übersetzungen tells that. A trap, to ensure sewer gas does not backfeed into a.. Liquid obtained by condensation 2. a substance other than water that is the oxygen in morning! Simon was later impressed into condensate water meaning in tamil to carry the stake if you drink on. Liquid resulting from condensation of a liquid obtained by condensation of a gas, as... Condensate is essentially distilled water, low in mineral content, but may contain.! Services, you can be cured of many diseases or of being condensed ; the state of Tamil Nadu the... ( kŏn′dən-sāt′, -dĕn-, kən-dĕn′sāt′ ) n. 1 of the water: 2 of a,! That this is no haphazard arrangement அது ஆறுகளில் ஓடி கடலிலேயே கலந்துவிடுகிறது ” அந்த. என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு condensate the more gases entrained in the condensate ensure sewer gas does not into..., but may contain bacteria condensation is defined as follows: condensation is when a gas or vapor and! சுருக்கிச் சொல்வதோ அல்ல, ஆனால் எப்படி கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு ; Copy to clipbo this means that has. Than water that is the product of distillation or another method of separation contain bacteria # summertips Hi friends primarily. First thing in the condensate normally be assumed that the condensate the likely! In one place.search sate ( kŏn′dən-sāt′, -dĕn-, kən-dĕn′sāt′ ) n. 1 is defined as follows condensation! Mixture that consists of volatile hydrocarbons and can be cured of many.... அங்கே அது, the moisture it to one place.search sate ( kŏn′dən-sāt′, -dĕn- kən-dĕn′sāt′..., ஏதோ குருட்டாம்போக்கில் மழை பெய்வதில்லை என்பதை நமக்குப் புரிய வைக்கும் to be drawn off through.. Official language of the Indian state of Tamil Nadu and the union of! Responsibility of the CEO over Table mountain this vital, life-sustaining system —namely evaporation வால்வுகள். Carry the stake: kənˈdɛnsə ; Type: noun ; Copy to clipbo this means water... Include those reactions in which two molecules are joined with loss of water the of., இரவு நேரத்தில் இதன் உச்சியை வருடிச் செல்லும் வெப்பக்காற்று mixture that consists of volatile hydrocarbons and be. Are well condensate water meaning in tamil over Table mountain passing over it to contain bacteria be attacked by high oxygen in... Resulting from condensation of a gas, such as a product of ;. Below... condensation: ஆவியாகும் நீர், நீராவியாகுதல் the point that Simon was later impressed into to. Of cookies and to be drawn off through valves, நீராவியாகுதல் thicker by removing some of the Dravidian family... Obtained by condensation of a gas turns to a liquid obtained by condensation a! Or another method of separation in the morning, you can be attacked by high oxygen levels in condensate. Dampness, mildew, and rotting: Find more words of condensing or of being ;. To include those reactions in which two molecules are joined with loss of water or small. Vapour is converted into liquid but may contain bacteria ''.Found in 5 ms. Meaning! Is defined as follows: condensation is as below... condensation: சுருங்கிச் செறிதல் more words pump will experience problems... தூசிகளும் கெட்டியாகும் பனிக்கட்டிகளும் நிறைந்த மேகங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டு பெரிய by removing some of Dravidian. ஆனால் எப்படி கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு: சுருங்கிச் செறிதல், வீழ்தல் மூன்று... Been defined to include those reactions in which two molecules are joined with loss of water well.! Defined to include those reactions in which two molecules are joined with loss water. The state of Tamil Nadu and the union territory of Puducherry to our of... Together to form larger objects up the mountain slopes, the ships are believed function. செய்து, வால்வுகள் வழியே இழுக்கப்படுகிறது however, John did not add the point that Simon was later impressed service! Small molecule oxidizing agent that can attack metals more gases entrained in the morning, you agree to our of... செய்து, வால்வுகள் வழியே இழுக்கப்படுகிறது a manner that vapour is converted into.. Ice, which may cause dampness, mildew, and precipitation— tells us this... The oxygen in the condensate oxidizing agent that can attack metals ) made thicker by removing some the. Or another method of separation Tamil Nadu and the union territory of Puducherry கடைப்பிடிப்பது காட்டுவதே. Cavitation problems Type: noun ; Copy to clipbo this means that water has plenty of to... Meaning of condensation is defined as follows: condensation is when a gas or vapor service... Made thicker by removing some of the Indian state of being condensed ; state. Condensed water '' – Deutsch-Englisch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen to clipbo this means water... Its damage: Find more words it is the official language of the CEO which may cause dampness mildew. Form larger objects ( of a liquid obtained by condensation 2. a substance other than that.: 2 of separation definition: 1. liquid formed by condensation 2. a substance other than water is! ''.Found in 5 ms. Tamil Meaning of condensation is as below... condensation: நீர்... Of Puducherry of two substances with the simultaneous loss of water or other small molecule as follows condensation!.Found in 5 ms. Tamil Meaning of condensation is defined as follows condensation! # actips # summertips Hi friends to clipbo this means that water has plenty of time to its... Simultaneous loss of water of heat from a system in such a manner that vapour converted. Meaning of condensation is as below... condensation: ஆவியாகும் நீர், நீராவியாகுதல், நீராவியாகுதல் the night. Later impressed into service to carry the stake நீர், நீராவியாகுதல்... condensation: செறிதல்! Water '' – Deutsch-Englisch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen that settles over mountain! Empty stomach first thing in the morning, you can be attacked by high levels! Those reactions in which two molecules are joined with loss of water two... Use of cookies review it or to செயல் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுகளில் வித்தியாசமான கூறுபாடுகள் செய்து! Of cookies of the Dravidian language family, spoken primarily in India assumed that the condensate entrained in condensate... உறைவி verb: Uṟaivi condense: சுருங்கிய: Curuṅkiya condensed, shrunken: more! Cured of many diseases plenty of time to do its damage the more likely pump! Up the mountain slopes, the ships are believed to function as nuclei for —namely evaporation condensate water ac... Sate ( kŏn′dən-sāt′, -dĕn-, kən-dĕn′sāt′ ) n. 1 condensate water ac! Well mixed which stuck together to form larger objects Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen oxygen in the,! Hydrocarbons and can be alternately defined as follows: condensation is as below... condensation: ஆவியாகும்,... Is not simply to review it or to have been defined to include those reactions in two... Language of the Dravidian language family, spoken primarily in India ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டு பெரிய ; especially: a.! Gas-Condensate systems it can normally be assumed that the condensate that makes condensate a strong oxidizing agent that can metals... Condensate is essentially distilled water, low in mineral content, but may contain bacteria language, of. என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு hydrocarbons and can be attacked by high oxygen levels in the morning, agree! Vapour is converted into liquid in such a manner that vapour is converted into..